PLAKATY

Kreda 115 lub 135g, format do 690 x 480 mm, możliwe lakierowanie dyspersyjne.